Μη ενεργό δημοψήφισμα

Παλαιότερα Δημοψηφίσματα
Αναζήτηση διεύθυνσης - Τ.Κ.
Παρακαλείστε να γράφετε τη διεύθυνση στη μορφή "οδός αριθμός", χωρίς να συμπληρώνετε την περιοχή ή το νομό ή/και τη χώρα (είναι ρυθμισμένο το σύστημα να ελέγχει διευθύνσεις αποκλειστικά στο δήμο Μοσχάτου). π.χ. Μακρυγιάννη 101
Στο χάρτη θα παρουσιαστεί το ακριβές σημείο της διεύθυνσης που θα δώσετε και θα σας αναφέρει και τον Τ.Κ.
Διεύθυνση:    
 

299 Κατηγορίες
912 Εταιρίες/Επαγγελματίες

Τελευταία Ενημέρωση:
30/1/2009 00:13:04